El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Evige, mægtige Skaber! Tak at du opretholder alt levende, og at alting er i dine hænder. Tak at jeg må være i dine hænder, uanset hvordan jeg har det, og uanset hvor langt min forstand rækker i forsøget på at begribe hvem du er. Tak for din uendelige, urokkelige kærlighed til mig.

2. Hvilepladsen

Salmernes Bog 117

Pris Herren, alle nationer. Lovsyng ham, alle folkeslag. For hans godhed mod os er stor, hans trofasthed varer for evigt. Halleluja!

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Versene udfordrer og opfordrer til at flytte mit fokus i min lovsang væk fra mig selv og hvordan jeg har det og over på Gud. Han er for evigt den samme: Universets skaber, evig uudgrundelig i sit væsen – og samtidig min far, og den som frelser mig ved troen på Jesus Kristus.

Halleluja!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Find en salmebog eller sangbog og bed eller syng en sang som priser Gud for den han er, og det han har gjort for dig.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for alle de velsignelser han skænker dig. Bed om at få et taknemmeligt hjerte og hjælp til at se velsignelserne, hvis du har svært ved det.