El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du afskyr det onde og synden, som også findes i mit liv. Tak, Jesus, at du døde for mig og har gjort det muligt for mig at have fællesskab med Gud, så jeg kan bede til ham som min far.

2. Hvilepladsen

Salmernes Bog 5,5-8

Gud, du hader grusomheder og kan ikke acceptere ondskab. Oprørere får ikke adgang til dig, for du hader de onde. Du tilintetgør dem, der lyver, du afskyr vold og bedrageri. Men jeg kan gå ind i dit tempel på grund af din trofaste nåde og tilbede dig i ærefrygt.

(En sang af David)

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud er hos os, og vi kan søge hans særlige nærvær i bønnen. Det privilegium har vi ikke fordi vi har gjort os særligt fortjent til det, eller fordi vi er bedre end andre, men på grund af Guds nåde. Den nåde som han giver os i Kristus, og som gør det muligt for os at stå foran Guds ansigt.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil at stå foran Gud. Se ham på hans trone – himmelen og jordens konge, som fortjener al ære. Mærk hvordan Gud tager imod dig i nåde og kærlighed.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for hans nåde imod dig og for at du altid kan komme til ham. Bed om at han må tilgive dig for det onde og synden i dit liv. Bed om kraft til at bekæmpe det onde i dig selv og i verden.