El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre min Gud, mit eneste håb,
at jeg dog måtte kende dig og kende mig selv.
Mit håb er blot, at du forbliver trofast,
og ikke lader mig fristes over evne.

(Augustin)

2. Hvilepladsen

Salmernes Bog 9,8-11

Herren regerer i evighed, han sidder som dommer på sin trone. Han er fair, når han dømmer folkene, han regerer verden med retfærdighed. De undertrykte søger tilflugt hos Herren, han hjælper dem i modgang og trængsel. De, som kender dig, Herre, stoler på dig, du skuffer ikke dem, der søger din hjælp.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud er retfærdig, men hans retfærdighed er ikke altid lig med vores menneskelige forestillinger om retfærdighed. Vi dømmes ikke ud fra vores handlinger, men troen gør os retfærdige.

Gud holder fast i sin hellighed og han lader retfærdighed ske fyldest. Men på sin egen måde, nemlig ved at han selv har betalt prisen på korset. I dette, nåden, ligger Guds uendelige retfærdighed, som kan syne såre uretfærdig. Den retfærdighed kan vi søge tilflugt i og altid stole på.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Overvej hvad forskellen er på vores forestilling om retfærdighed og Guds retfærdighed? Hvordan kan det give mening at Guds retfærdighed er kærlighed?

5. Samtale på vejen

Gud er også Helligånden, som overbeviser mennesker om synd og retfærdighed og dom. Uden Helligåndens indsats kan vi nemlig ikke se at vi har brug for en helt anderledes gennemført retfærdighed end vores egen. Bed Gud om at han må åbenbare dette for dig.