El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Bed Gud om, at du også i dag må være glad for Jesus.

2. Hvilepladsen

Zak 13, 7

" Vågn op, sværd! imod min hyrde, mod den mand, der står mig nær," siger Hærskarers Herre. " Slå hyrden ned, så fårene spredes, jeg vender min hånd mod de mindste."

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi er midt i en profeti om den svære periode, som Guds folk skal igennem, før Frelseren kommer. Jesus henviste selv til dette skriftsted den aften, hvor han blev taget til fange – med visheden om at han gik tortur og henrettelse i møde. Folket måtte igennem en svær periode, før frelsestiden kom – men Jesus måtte igennem en langt sværere periode, før han kunne tilbyde Guds tilgivelse til os!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Da Gud lod Jesus blive arresteret og dømt, så hans plan ud til at mislykkes. Jesus skulle være den nye hyrde for Guds folk – og nu var hyrden slået ned, og de bange får var spredt for alle vinde! Men læg mærke til, at i profetien står der, at det sker på Guds befaling. Det er alt sammen et led i Guds fantastiske plan.

Hvordan tænker du dig selv i forhold til Guds plan?

5. Samtale på vejen

Tak og pris Gud, fordi han førte sin frelsesplan igennem! Tak ham, fordi han kan gøre ting, der er højt hævet over det, vi mennesker kan gennemskue.