El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, jeg beder dig om tilgivelse for det onde, jeg gør. Tak fordi du sletter det fuldkomment.

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 9,10-12 De [præsterne, red.] følger en række regler for, hvad man må spise og drikke, og de gennemgår de foreskrevne rituelle renselsesceremonier. Det er alt sammen regler for en gudsdyrkelse, som skulle gælde, indtil den nye pagt kom med en ny og bedre ordning. Nu er Kristus så blevet ypperstepræst i den nye og bedre ordning. Han er gået ind i den himmelske helligdom, som ligger på et højere og fuldkomment plan. Den helligdom er ikke bygget af mennesker, og den hører ikke med til den jordiske verden. Han gik én gang for alle ind i det allerhelligste rum i den himmelske helligdom og stænkede blod på forsoningsstedet. Men det var ikke blod fra gedebukke eller tyrekalve. Det var hans eget blod, og dermed har han skabt forsoning for vores synder og sat os fri fra skyld for evigt.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

I pagten med jøderne, før Jesus døde, var der mange regler, der skulle overholdes. Der skulle ofres dyr ved templet i Jerusalem, som skulle betale den ondskab, som skilte jøderne og Gud fra hinanden. Dette blev tydeligt den ene gang om året, hvor ypperstepræsten skulle gå ind i den allerhelligste del af templet med dyreblod for at rette op på relationen med Gud.

I den nye pagt, som Gud har indgået med os, er det ikke sådan. Jesus ofrede sig selv én gang for alle, for at sætte os fri fra den skyld, som skilte os fra Gud.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Dyk helt ned i ordene om Jesus:

”Det var hans eget blod, og dermed har han skabt forsoning for vores synder og sat os fri fra skyld for evigt.”

 

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, for at han var villig til at give sig selv, så vi kunne være sammen med Gud igen.

Bed om at måtte se og forstå dette fantastiske budskab bedre.