El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Jesus, at du giver mig troen og hjælper mig at holde fast ved dig. Hjælp mig til at fortælle ærligt og sandt om dig – med både ord og hjælp til andre. Tak, at du gennem mit vidnesbyrd er med til at bevare mig i troen. Åbn du mine øjne ved din Helligånd for dit ord til mig.

2. Hvilepladsen

2. Pet. 1,5-6

 

Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Glæd dig over den fantastiske styrke, der er i troen på Jesus. Glæd dig over, når Jesus bruger dig, fordi du giver ham lov til at være herre i dit liv. Troen er et liv som enten vokser eller bliver mindre. Derfor er det vigtig at høre Jesu ord igen og igen, så den åndelige indsigt vokser. Selvbeherskelse er at sige nej til synd og til det, som vil skade troslivet. Udholdenhed er et nej til ligegyldighed og et ja til kamp for Jesus hele livet.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Sig følgende sætning til én, du møder i dag (eller lav sætningen om til dine egne ord, men med samme betydning): Jesus er sej – han viser vej.

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, fordi du går med mig og vil bruge mig. Jeg beder om villighed til at gå derhen, hvor du sender mig. Lad mig gå i de gerninger, du har planlagt for mig.