El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud og Far, jeg ønsker, at du skal være centrum i mit liv. Vær lyset der går foran mig. Tak fordi du har lagt gode planer for mit liv. Tak fordi du har vundet over alt det onde, så jeg kan være sammen med dig.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 11,8-11

Som en hyldest til ham gav mange mennesker sig til at brede deres kapper ud på vejen, mens andre skar nogle palmegrene af og lagde dem som et tæppe på vejen. Både de, der gik foran, og de, der gik bagved, råbte: »Hoshana! Velsignet være den, som kommer i Herrens navn! Gud velsigne vores forfar Davids rige, som er på vej! Hoshana til Gud i det Højeste!« På den måde red Jesus ind i Jerusalem. Han gik straks op til templet, hvor han så sig omkring, men da det var sent, gik han sammen med sine 12 disciple ud til Betania for at overnatte der.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Da folket så at Jesus kom ridende på et æsel ind i Jerusalem, vidste de at han var Messias der skulle frelse dem. At Messias skulle komme ridende på et trækdyr var nemlig allerede blevet forudsagt af profeten Zakarias. Derfor viser de deres begejstring over hans ankomst ved at vifte med palmegrene, lægge tæpper foran ham som den røde løber og råbe “Hoshana! Velsignet være den der kommer i Herrens navn!”.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Hvordan priser og tilbeder du Gud? Syng din yndlingslovsang eller læs din yndlingssalme med tanke på at prise Jesus som din Frelser.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for alt det gode i dit liv. Fordi han har frelst dig og er skaber af alt godt.