El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Gud, at du har givet mig livet gratis.

2. Hvilepladsen

Ef. 2, 8-9

Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Forskellen mellem en kristen og en farisær er ikke, at den ene beder om tilgivelse, og den anden ikke gør. Forskellen er, at den kristne også beder om tilgivelse for de ting, han har gjort i et forsøg på at fortjene Guds kærlighed.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Vi har ikke noget at prale af. Alligevel kan vi let komme til at fremvise gode gerninger som bevis på vores tro. Hvilke ting i dit liv som kristen praler du med? Hvad er du stolt af? Har du noget at bekende?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for hans store nåde. Fortæl ham om de ting, som du har gjort for at fortjene hans kærlighed. Sig undskyld, og tag imod hans nåde.