El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Herre, at du skaber fred. Skab fred i mit sind.

2. Hvilepladsen

Ef 2,14-16

Det er ham, der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og død gjorde han de to parter til ét og nedbrød den mur af fjendskab, der tidligere adskilte os. Han afskaffede den jødiske lov med dens bud og forskrifter for at kunne gøre de to parter til ét og skabe en helt ny menneskehed, der ved tro på ham har fundet fred. Hans mål var at forsone begge parter med Gud gennem sin død på korset, fjerne det gamle fjendskab mellem os og gøre os til ét.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus skabte i sin tid på jorden fred mellem to ærkefjender. Da Gud sendte Jesus til jorden, gjorde han det netop for at løskøbe os alle fra syndens magt. I dag hersker der krig og ufred mellem forskellige parter, forskellige trosretninger. Men en dag vil dette få en ende. En dag vil Gud skabe en ny jord, hvor der er fred og herlighed.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Forsøg at se dagens tekst som en opfordring. Er der en person i dit liv, som du har det særlig svært med? (En kollega, studiekammerat, ven el. familie). Forson dig med denne person – og søg din styrke i Jesus i vejen til forsoning.

5. Samtale på vejen

Jesus, frelser og forsoner, jeg beder dig – giv mig styrke i dag til at søge forsoning. Led mig. Vis andre din kærlighed gennem mig.