El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Almægtige Gud! Tak, fordi du også rækker hånden ud til den bange og usikre. Forny i dag min tillid til dig, og gør mine usikre skridt faste. Amen.

2. Hvilepladsen

Matt 28,16-17: De 11 disciple tog derefter af sted til den bjergskråning i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

For disciplene var alting kaos i dagene efter Jesu korsfæstelse. De var bange og usikre. Satan har brugt tvivlen som sit våben, lige siden han hvislede sit første ”Mon Gud virkelig har sagt?”. Læg mærke til, at alle disciplene tager til Galilæa. Og de bliver rigt belønnet alle sammen, også de usikre.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over, at Gud også har omsorg for os, når vi tvivler eller er usikre. Han lod kvinderne se den tomme grav og Thomas mærke sårene i Jesu side. I dag lader han os læse Bibelens øjenvidneberetninger. Og han sender os Helligånden, der skaber troen i vore hjerter.

5. Samtale på vejen

Vend ikke Gud ryggen, hvis du rammes af usikkerhed. Lad i stedet Helligånden fylde dit hjerte og skubbe tvivlen væk.