El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, at du møder mig lige dér, hvor jeg er. Herre, det er godt at kende dig. Mit hjerte jubler højt, min Gud! Helligånd, kom mød mig nu!

Gud, hos dig er altid godt at være!

(Fra ”Foran tronen står jeg nu” af Christian Smalbro, 2007)

2. Hvilepladsen

Esajas' bog 60, 1-4

Herren siger: »Jerusalem, nu kan du snart stråle af lys igen, for der er nyt lys på vej til dig. Min herlighed vil igen skinne på dig. Hele jorden er dækket af mørke og folkeslagene går rundt i blinde. Men du skal få min herlighed at se. Jeg vil lade mit lys skinne på dig. Folkeslag og konger vil søge hen imod det lys, der udstråler fra dig. Løft dit blik og se dig omkring. Alle dine sønner og døtre vender hjem til dig fra fjerne lande.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

I versene fra Esajas forudsiges det, hvordan Jesus skal komme som et lys til Jerusalem og alt det mørke skal blive dækket af lys. Hele kapitel 60 er en fantastisk opsang om, hvordan mennesker vil valfarte til det ny Jerusalem på grund af lyset, og om hvordan byen skal opleve Guds herlighed og gaver. Det er en skøn forventning at kunne gå i. Som kristne har vi også mulighed for at glæde os i forventning til den fremtid, Gud har lovet os.  Jesus bragte lyset til jord, og vi har fået lyset gennem troen på Jesus. Og engang, i Guds himmel, skal vi leve i lyset altid. Intet mørke, ingen der går rundt i blinde. Sikke en forventningsglæde!

4. Udsigtspunktet

Meditation

Læs versene fra Esajas igen, mens du ser dig selv som en af Jerusalems indbyggere. Kan du se det for dig?

Lad dig fylde op af glæde og forventning til den herlighed, der venter.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for hans nåde, for at du må kende Jesus, og for de fremtidsløfter, han giver dig.

Bed om hjælp til at holde fast ved troen resten af livet og til at forvalte Guds gaver godt.