El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Jesus, fordi du åbenbarer de åndelige sandheder for os, der ellers aldrig havde fundet dem. Lad mig forstå disse sandheder mere og mere.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 3, 6-13

6 "Et menneske føder et menneskebarn, men Guds Ånd føder et åndeligt barn. 7 Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. 8 Tænk på vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan er det også, når Guds Ånd giver et menneske åndeligt liv." 9 "Jamen, hvordan kan det ske?" spurgte Nikodemus. 10 Jesus svarede: "Du er lærer for Israels folk. Forstår du det ikke? 11 Det siger jeg dig: Vi taler om det, vi kender til, og vi fortæller om det, vi har set - men I tror ikke på os!"

12 Hvis I ikke tror mig, når jeg fortæller jer om de jordiske ting, hvordan skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om de himmelske?
13 Intet menneske har fået lov at se, hvad der er i Himlen, undtagen Menneskesønnen, som jo er kommet ned fra Himlen.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er dejligt for en kristen, at Guds Ånd arbejder ud over det, vi kan fatte. Som vind, der suser rundt: Du kan godt mærke den, men du har ikke styr på den. Du kan mærke dens kraft og lade dig fylde af den.

Men naturligvis er det dybt underligt og uforståeligt for stakkels Nikodemus. Jesus opfordrer Nikodemus til at tro Ham – for Han og kun Han kommer selv fra den himmelske verden. Derfor kan Jesus fortælle med 100% sandhed og indsigt om de åndelige sider af tilværelsen. Både de sider, der har med vores jordiske liv at gøre og de sider, der hører til i Guds himmelske verden.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Den åndelige dimension er på nogle områder hjemmevant territorium for os kristne. Men den kan være som planeten Mars for din nabo. Og også for os er der stadig områder, vi trænger til at udforske og blive mødt af Guds Ånd i.

Bed Guds Ånd om at fylde dig. Bed Guds Ånd om at tage dig med rundt i det åndelige landskab omkring dig. Bliv i denne bøn et stykke tid.

5. Samtale på vejen

Tak Guds Ånd, fordi Han fylder dig. Bed Ham fylde dig med tro på det, Jesus siger.