El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Herre! Du har kaldet mig til at være et lys for andre! Du har kaldet mig til at fortælle om din store nåde! Giv mig modet og styrken til denne opgave.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 13,46-48

Paulus og Barnabas lod sig dog ikke kue, men sagde: »Vi var nødt til først at bringe budskabet fra Gud til jer, som er jøder. Men når I afviser det og ikke regner jer selv for værdige til at få del i det evige liv, ja, så vender vi os til dem, der ikke er jøder. Herren har nemlig givet os følgende befaling: ‘Jeg har sat dig som et lys for folkeslagene, så du kan bringe min frelse til jordens fjerneste egne.’« Da grækerne hørte det, blev de jublende glade og lovpriste Herren for det budskab, og alle, som var beredt til at opnå det evige liv, kom til tro.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud har givet en befaling om at være et lys for andre mennesker. Et lys, der lyser op og fortæller om frelsen, som kommer fra Gud. Paulus og Barnabas tog befalingen til sig, og mennesker kom til tro! De var lys, der kunne fortælle andre, at de har brug for Jesus – for uden ham er det ikke muligt at opnå det evige liv.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvem var dit lys, der fortalte dig om Guds frelse gennem Jesus og om Guds endeløse nåde?

Hvem skal du lyse for i dag? Hvordan?

5. Samtale på vejen

Sig Gud tak for, at der var nogen, der lyste for dig.

Vær stille for Gud i et øjeblik og lad ham fylde dig op med brændstof til at kunne lyse op for andre.