El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tag de tanker og bekymringer væk, som skygger for, at jeg kan høre dit ord nu. Flyt mit fokus fra disse ting over på dig, så jeg kan høre, hvad du har at sige.

2. Hvilepladsen

Joh. 16, 5-11

Nu skal jeg snart tilbage til ham, der sendte mig, og ingen af jer spørger mig længere, hvor jeg går hen. I er fyldt af sorg og uro på grund af det, jeg har fortalt jer, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan Vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Deres synd er, at de ikke tror på mig. Det er retfærdigt, at jeg går til Faderen, og I derfor ikke længere kan se mig.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus sætter ord på den sorg, disciplene har, fordi han vil forlade dem. Men Jesus fortæller dem også, at det er bedst for dem, at han går bort, fordi Helligånden kommer i stedet. Jesus må dø for, at noget nyt kan blive til. Nogle gange må vi sige farvel til nogle ting, som vi holder af for at give plads til noget nyt. Nogle gange er det synd, som vi holder fast i, og som vi holder af. Men for at give Helligånden plads i vores liv, må vi gøre op med synden, selvom den kan være svær at sige farvel til.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvilke ting må du tage afsked med i dit liv for at give Gud mere plads?

Hvad vil du konkret gøre for, at disse ting ikke tager dit fokus væk fra Gud?

5. Samtale på vejen

Gud, der er så mange ting i mit liv, som fylder, og som betyder noget for mig. Der er både gode ting og synder, som jeg holder fast i, selvom jeg ved, at det er forkert. Gud, rens mit hjerte, så jeg kan have mit primære fokus på dig i stedet for mig selv og mine bekymringer. Du ved, hvad jeg har brug for og vil give mig det. Hjælp mig til at søge dit rige først. Så vil du give mig alt andet i tilgift.