El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Jesus, at du har givet mig forstand og evne til at reflektere.

Tak fordi min frelse ikke kommer an på hvor meget succes jeg har her i livet.

Hjælp mig til at holde fokus på dig midt i min hverdag.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 9,33-35

De fortsatte til Kapernaum, til det hus, hvor Jesus boede. Da de var inden døre, spurgte han: »Hvad var det I talte med hinanden om undervejs?« Ingen af dem svarede, for de havde diskuteret hvem af dem, der var den mest betydningsfulde. Så satte Jesus sig ned og bad de 12 disciple komme nærmere. »Den af jer, der vil være den største, skal være den mindste, en tjener for alle,« sagde han.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi får her et indblik i en diskussion som disciplene tager flere gange undervejs på deres vandring med Jesus. Han ved godt hvad de har diskuteret, og disciplene skammer sig øjensynligt over det, da de ikke vil fortælle Jesus om det. Jesus vender deres diskussion fuldstændig på hovedet og siger: Okay, I vil gerne være betydningsfulde. Hvis I vil det, så vær som tjenere for hinanden, så bliver I betydningsfulde. Det handler altså ikke om at have magt eller være den klogeste. Nej, for Jesus handler det om at være tjener, ligesom han blev en tjener for dig.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Hvordan kan du være en tjener for Jesus og dine medmennesker? Vælg én konkret handling du vil gøre/udføre/sige ja til for at tjene andre mennesker og Jesus.

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om at vise dig hvordan han vil bruge dig til at være tjener i verden. Bed ham også om at du ikke må blive afhængig af at have magt, men må være ydmyg og takke ham for alle de evner du har fået.