El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, vær mig nær. Lad mig med dig gå frimodigt, og vis mig, hvad du vil, at jeg skal gøre.

 

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 1,6-8

Mens de var sammen, spurgte de ham: »Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige?«

Jesus svarede: »Det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som Faderen i sin almagt har fastsat.
Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til verdens ende.«

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Apostlene er nysgerrige. Er det nu, Guds rige skal komme? Betyder Helligåndens komme, at de sidste tider indledes, og hvor længe skal de vente? De vil gerne vide det hele, måske så de kan planlægge deres tid. Så de kan forberede sig. Men Gud er almægtig, og hans planer og tidsregning er hævet over menneskers. Jesus fortæller dem den del af planen, de har brug for at vide. Apostlene skal gå med evangeliet og med Helligåndens kraft skal mennesker i hele verden komme til tro.

Ikke ved egen evne, men med Helligånden i vore hjerter skal vi også bringe budskabet om Jesus til mennesker, der ikke kender ham.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Prøv at minde dig selv om flere gange i løbet af dagen, der hvor du går - i din skole, på din arbejdsplads, i supermarkedet, på traveturen eller hjemme i stuen - at Guds Ånd er i dig, hvor du er. Det er en gave. Mærk styrken, glæden og trygheden, det giver.

 

5. Samtale på vejen

Snak med Gud om de ting, der kan være svære ved ikke at kende detaljerne i hans plan. Tak for at vi må tro på, at han ved bedst, og at han giver os det, vi har brug for, for at leve med ham.