El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, du er lyset. Oplys mørket i vores verden og i mig. Tak at din kærlighed ikke bliver mindre, når det afsløres, hvad mørket skjuler. Vis mig hvad der sandt og godt og lad mig leve efter det gode.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 4,13-17

Rådsmedlemmerne undrede sig over, at Peter og Johannes talte med så stor frimodighed, for de var godt klar over, at de var jævne folk uden nogen særlig uddannelse. Men så forstod de, at det var, fordi de havde været sammen med Jesus. Og den mirakuløse helbredelse kunne de ikke komme udenom, for manden, der var blevet rask, stod selv ved siden af dem. Derfor sendte de alle ud af retssalen, så de kunne drøfte sagen uforstyrret. »Hvad skal vi stille op med dem?« spurgte de hinanden. »Det går ikke at benægte, at der er sket et mirakel. Hele byen taler jo om det. Men det må være muligt at lukke munden på dem. Det her må ikke have lov til at brede sig. Vi må forbyde dem at tale til folk om Jesus.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det her må ikke have lov at brede sig. Rådets medlemmer står overfor kendsgerningerne. Og de vælger, at det ikke må slippe ud. En mand er helbredt. Og jævne folk uden uddannelse lader sig ikke kue af en nat i fængsel. Tværtimod, så fremlægger de frimodigt deres sag for Rådet. Det kan de, fordi de har været sammen med Jesus.

Hvad gør man, når man stilles overfor kendsgerningerne? Får sandheden lov at komme frem i lyset – eller får frygten for konsekvenserne en til at nedtone eller benægte kendsgerningerne?

4. Udsigtspunktet

Aktion

Som menneske er vores umiddelbare reaktion at dække over vores fejl og skjule sandheden. Når mennesker er sammen om en fejl forstærkes det. Jesus er anderledes. Jesus er lyset i mørket. Lav en kontrakt med dig selv, om at ville vandre i lyset, ligesom han er lyset. Skriv ned, hvad det betyder for dig lige nu.

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om det at leve i hans lys, uden at ville skjule noget for ham.