El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Vidunderlige Helligånd. Lad mig og mit kristne fællesskab sprede dit budskab på en måde, så folk hører det på hver deres eget modersmål og hjertesprog.

2. Hvilepladsen

ApG 2,5-11: I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavsede over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. »Hvad sker der her?« råbte de undrende. »Alle de mænd er jo fra Galilæa, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål! Hvordan går det til, at vi partere, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi, der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, vi kretere og arabere – hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog?«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jøder, der boede i mange forskellige lande, var i Jerusalem for at fejre Pinsefesten. De oplevede et under. Nogle kunne slet ikke rumme det og prøvede at finde en syg bortforklaring: hvem har nogensinde oplevet, at en fuld person talte tydeligere end en ædru :-) ?

4. Udsigtspunktet

Meditation

Hellige Ånd. Hvornår mon det er mine ord, du ændrer, og hvornår mon det er den andens hørelse, du ændrer? Lad mig være åben for, at blive brugt af dig til begge dele. Tak, at du taler til mig på mit hjertesprog.

5. Samtale på vejen

Bed om, at flere og flere må høre budskabet om Jesus på deres eget modersmål og hjertesprog.