El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, alle tings Herre! Du, som i din magt og visdom råder over dag og nat, over alt, hvad der sker i Himmelen og på jorden! Giv os flid og dygtighed til vort arbejde, lad kærlighed til dig og til vor næste være ledende for alt, hvad vi foretager os i dag, både i arbejdstid og fritid. Giv os din fred og evigt liv! Amen.

(Fra Den Danske Salmebog)

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 13,20-21

Jesus, vores Herre, er den store Hyrde for fårene, og han beseglede en evig pagt med sit eget blod. Jeg beder om, at Fredens Gud, som oprejste Jesus fra de døde, vil udruste jer med alt, hvad I har brug for for at kunne gøre hans vilje, og at han ved Kristi kraft vil fremelske alt det i os alle, som glæder ham. Æren tilhører Jesus Kristus i al evighed. Amen.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det kan føles som hårdt arbejde at være kristen - derfor er det også befriende at vide, at Gud udruster os med alt det, vi har brug for. Måske ikke det, vi har brug for til at kunne opfylde vores egne planer, men derimod det, vi har brug for, for at kunne gøre hans vilje. Og selvom det kan være svært i første omgang at sætte sine egne planer i anden række, så kan det hurtigt blive meget nemmere, når man opdager, at Gud er med i det, og sørger for al nødvendig udrustning.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over, om der er noget du er god til, eller som du kan lide at lave - men som du måske ikke udnytter? Hvordan kunne det bruges i arbejdet for Guds rige?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvilke planer han har for lige netop dit liv. Bed ham om, at han må give dig alt, hvad du har brug for af evner og tillid til ham for at kunne leve efter disse planer.