El Camino

Om kristen meditation | El Camino

Evangelisk, kristen meditation

Ordet meditation kommer fra Latin og betyder at gruble eller at grunde over noget. Den religiøse øvelse at grunde over noget eller at reflektere dybt over noget bruges i mange forskellige religiøse sammenhænge.

El Camino ønsker at give plads til en specifik evangelisk, kristen meditation. Vi vil gerne hjælpe brugerne på vej ind i bibelteksten og ønsker, at Guds ord bliver rettet mod hele mennesket, ikke blot mod intellektet, men også hjerte, sjæl og krop. Derfor vil vi gerne give mulighed for at tage flere sanser i brug for at opnå det, som al sand meditation må have som mål: At høre Guds ord, så det tros og leves.

Det er vigtigt at forstå, at denne form for meditation ikke har som mål at søge sandheden inde i mennesket selv, sådan som det er i Østens meditation. Det, vi ønsker med denne form for meditation er, at vi må søge sandheden, både om os selv og om Gud, i Guds eget ord. Det er bibelordet, dets budskab og betydning i vores daglige liv, vi skal gruble og grunde over. Det betyder også, at El Camino ikke ønsker at promovere den form for meditation, der mener at kunne erkende noget om Gud i en ordløs skuen, der går ud over, hvad Bibelen siger.

Evangelisk, kristen meditation er heller ikke et udtryk for, at mennesket skal bringe sig selv i en bestemt sindsstemning eller tilstand for at komme tættere på Gud. At komme tættere på Gud og blive fyldt af hans ånd, sker hverken gennem bestemte præstationer, som mennesket skal gøre, eller bestemte følelser eller stemninger, vi skal have. Det er noget, Gud selv gør gennem sit ord. Det er gennem troen på Kristus, som han forkyndes for os i Guds ord, at vi bliver ét med Kristus, som selv er Guds ord. Dvs. at når vi fordyber os i Guds ord og mediterer over det, så er det Gud selv, der ved sin Ånd gør sin gerning for os, i os og gennem os.

For mere uddybende læsning om kristen meditation henvises til bogen Kristusmystik af Uffe Kronborg, udgivet på Credo Forlag/Lohses Forlag.