El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak at du er én. Tak at jeg ikke behøver bekymre mig om hvilken gud jeg skal bede til, men at jeg trygt kan stole på at du, og kun du, hører min bøn.

2. Hvilepladsen

Første Korintherbrev 12,8-11

Én modtager måske et visdomsord fra Helligånden, mens en anden modtager et kundskabsord fra den samme Ånd. Én modtager tro, mens en anden får nådegaver til at helbrede syge ved den samme Ånd. Én får kraft til at gøre undere, mens andre får inspiration til at tale profetisk, til at bedømme ånderne, til forskellige slags tungetale eller til at udlægge en tungetale. Men det er den samme Helligånd, der giver kraften og inspirationen til alle disse ting, og det er ham, der bestemmer, hvilke nådegaver den enkelte får.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Nogle gange kan det være svært at se at kristne tror på den samme Gud. Vi taler forskelligt om Gud, vi tilbeder ham forskelligt og vi reagerer på forskellige måder når han fylder os med sit nærvær. Men det er den samme Gud vi tror på. Den samme hellige Ånd vi har i os. Og den samme Helligånd giver os forskellige gaver til tjeneste for vores kristne brødre, søstre og verden. Også til tjeneste for de mennesker som vi måske synes er grænseoverskridende forskellige fra os.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk på nogle af dine kristne brødre og søstre, og prøv at tænke på at de har den samme Ånd som dig boende i sig. Ændrer det dit syn på dem?

 

5. Samtale på vejen

Bed til Gud om at du må erfare enheden mellem alle de andre medlemmer i hans kirke på jorden.