El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du ser at jeg nogle gange føler mig helt alene. Hjælp mig til at komme ud og finde fællesskab, hjælp mig til at blive fundet af andre og hjælp mig til at tage del i din store plan med at finde mennesker for og til dig i denne verden.

2. Hvilepladsen

Mattæusevangeliet 28,19

Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud fader kender vi. Jesus kender vi. Måske kender vi dem ikke altid personligt, men vi bruger deres navne. Når vi beder til dem, når vi skælder dem ud, men også nogle gange som bandeord. Helligåndens navn bruger vi ikke så tit, og der er ikke så mange som beder til ham. Ja, ham, og ikke en den eller en det. Ham. Når vi døbes, døbes vi også til hans navn. Og når vi er døbt, giver han os kraft til selv at tage del i Guds befaling til mission.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Find tre ting du vil bede Helligånden om nu og her. Og gør det til en vane ikke kun at bede til Gud og Jesus, men også til Gud Helligånd.

5. Samtale på vejen

Bed Helligånden om at fylde dig og virke i dig. Også i det mørke som er i dig, og som du ikke lukker andre mennesker ind i fordi det er for skamfuldt eller alt for sært.