El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Gud, at du er livets lys.
Lad dit lys oplyse mit liv under denne meditation.

2. Hvilepladsen

1. Joh 4,11-12

 

Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden? Ingen har nogen sinde set Gud direkte, men hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk gennem os.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Du er elsket af Guds fuldkomne faderhjerte. Du står i centrum af hans kærligheds opmærksomhed. I dette kraftfelt fødes længslen efter at vise kærlighed til andre.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Placer dig i Guds kærligheds kraftfelt ved at recitere ordene fra Es 43,3+4:
”Jeg er Herren din frelser. Du er dyrebar for mig, højt agtet og jeg elsker dig”.

5. Samtale på vejen

Bed om, at Gud må vise dig, hvordan hans kærlighed kan komme til udtryk gennem dig i dag.