El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak mægtige Gud, fordi at du elsker mig på trods. Lad mig blive formet af din kærlighed, så jeg ser sandheden om mig selv; at jeg er et nyt menneske.

2. Hvilepladsen

2. Joh 1-3

 

Kære udvalgte frue.

Den gamle mand sender mange hilsener til dig og dine børn, som jeg elsker meget højt. Og det er ikke kun mig, der elsker jer, men det gør alle, der er kommet til erkendelse af sandheden. Vi er knyttet sammen, fordi vi har taget imod sandheden, og den bliver i os til evig tid.

Min bøn for jer er, at Gud Fader og Jesus Kristus, hans Søn, vil give jer nåde, barmhjertighed og fred til at leve jeres liv i sandhed og kærlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Johannes elsker menigheden, fordi de kender sandheden. Den sandhed, de kender, er, at de er elsket af Gud.

Gud tager bolig i dem, som kender sandheden, og de bliver et med Gud; et med sandheden.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Udfordr dig selv til at elske mennesker pga. af sandheden om dem. Og elsk dine brødre og søstre, fordi de er et med Sandheden, ligesom du er et med Gud.

5. Samtale på vejen

Tak og pris Gud for at have elsket verden og åbenbaret det for dig! Bed Gud om at forme dit hjerte til at se mennesker, som Gud ser dem. Del dine tanker, udfordringer og frustrationer angående mennesker i din hverdag; lad Gud arbejde med dig.