El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, fordi dit ord binder mennesker fra alle tider og alle nationer sammen til en krop med Kristus som hoved. Åben mine øjne for dette mysterium og dens værdi.

2. Hvilepladsen

2. Joh 4-6

 

Hvor har det glædet mig at møde nogle af dine børn her og se, at de lever i overensstemmelse med sandheden, sådan som Faderen har befalet os.

Alligevel vil jeg minde dig om, kære frue, at vi altid skal vise hinanden kærlighed. Det er ikke nogen ny befaling, jeg skriver til dig. Det er den samme, vi altid har kendt. Hvordan viser vi så kærlighed? Det gør vi ved at følge hans befaling. Og hans befaling er, at vi skal leve i kærligheden, sådan som vi har hørt det fra begyndelsen.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud er Sandheden. Gud er kærligheden. Guds kærlighed former hans børn, til at ville tjene ham og følge hans bud. Guds bud er ikke regelsæt, men kærlighed. At elske dine brødre og søstre er mere at tale sandhed, end det er korrekt teologi og sprog.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Johannes opsummerer Guds bud i buddet om at elske hinanden. Hvilke bud lever du efter i dit liv – og hvorfor? Sætter du nogle bud eller regler over vigtigheden af at elske andre med Guds kærlighed? Tænk din hverdag igennem! I hvilke situationer og relationer bliver du særligt udfordret på dette område?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for hans kærlighed til dig og mennesker, du har svært ved at elske. Bed Helligånden om at forme dit hjerte og din tro til at kultivere kærligheden til Gud og din næste. Tal med Gud om det, du har læst, og hvordan det udfordrer dig!