El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak for din indgriben i verden.

2. Hvilepladsen

2. Pet. 1,4-6

Han opfyldte for os de dyrebare og store løfter, som han havde givet i de profetiske skrifter. Derved fik I del i hans guddommelige natur efter at være undsluppet den undergang, som denne verden går i møde på grund af sit egoistiske begær. Sæt derfor alt ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget. Men en stærk tro skal kombineres med åndelig indsigt og den åndelige indsigt med selvbeherskelse. Selvbeherskelsen fører til udholdenhed, og udholdenheden skal bruges i tjenesten for Gud.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud opfylder alt, som vi ikke kunne opfylde. Ved at holde fast i dette igennem tro og udholdenhed, får vi del i alle Guds store løfter. Vores tro må forblive ren og sand, for da får vi del i det evige liv.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvor oplever du, at du er udholdende i tjeneste for Gud?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om hjælp og styrke og udholdenhed i din tjeneste. Tak Gud for troen og delen i Guds natur.