El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, vi længes efter livet med dig på Den Nye Jord.Herre, når tiden er inde, så kom og gør alting nyt!

2. Hvilepladsen

ApG 1,6-8: Mens de var sammen, spurgte de ham: »Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige?« Jesus svarede: »Det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som Faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til verdens ende.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Utålmodigheden og længslen lyser ud af disciplenes spørgsmål. De vil så gerne se Israels kongerige genoprettet NU. Vi genkender den længsel, som også findes i Det Nye Testamentes sidste vers: Kom, Herre Jesus! Vi deler disciplenes stærke forventning til et nyt rige, opfyldt af Jesu kærlighed.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Lad dig i dag fyldes med glæde ved tanken om Den Nye Jord, som Gud engang vil skabe til sine børn: hvor bliver det fantastisk, når vi skal leve der, uden smerte og savn! Overvej, hvordan du bruger ventetiden. Endnu er der tid til at fortælle om Jesus, så flere kan få del i det evige liv sammen med Gud.

5. Samtale på vejen

Bed i dag for konkrete mennesker, som endnu ikke kender Jesus som deres frelser. Læg dem frem for Gud i bøn, og bed om, at Gud vil kalde på dem.