El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Far. Åbn mit hjerte for dig og gør mig i stand til at lytte til, hvad du har at sige til mig i dag.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 2, 29-35

Kære venner! Tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. Men David vidste jo, at Gud højtideligt havde lovet, at Israels Konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye Konge. Så når han talte om, at Kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hellige tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde. Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. Efter at han er blevet taget op til Himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre. David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til Himlen. Han siger et andet sted: ‘Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre side, imens jeg overvinder dine fjender.’

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Apostlen Peter holder her sin pinsetale. Han minder folket om de profetier, de kender så godt. Han fortæller, at profetierne om Frelseren er opfyldt nu. Det er Jesus, Guds søn, der er opstået fra de døde og nu sidder ved Guds højre side.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Overvej, hvad det betyder for dig, at Jesu opstandelse og Helligåndens komme ikke er noget, der skal ske engang, men allerede er sket og er 100 % virkelighed. Se dig selv udefra som et Guds Barn, fyldt af Helligånden.

5. Samtale på vejen

Kære Jesus. Kære Helligånd. Det kan være svært at forstå, at det, I har gjort og fortsat gør, har afgørende betydning for mig. Hjælp mig til at forstå det og leve i taknemmelighed.