El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Almægtige kærlige Gud, tak for Pinsen, tak for Åndens udgydelse over os.

2. Hvilepladsen

ApG 2,1-4: Pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var Ånden, der gav dem ordene.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Guds Ånd er usynlig, men ligesom ild og vind fremtræder han som noget, der hele tiden er i bevægelse. Noget, man ikke bare altid kan styre. Noget, der bevæger og ændrer de ting, det berører. Noget, der giver kraft, lys og varme. Og det kan mærkes på de mennesker, Ånden får lov at fylde.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Gud vil have budskabet om Jesus ud til alle. På et sprog, man hver især kan forstå. Ånden kan give os kraft til at tale de sprog, der er brug for. De ord, der skal til. Det kropssprog, der skal til. Det liv, der skal til, hvor Ånden giver os hver vores nådegaver som udrustning til tjeneste.

5. Samtale på vejen

Bed Helligånden om, at du må se og bruge de nådegaver, han har givet netop dig.