El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud, tak for Bibelen, fællesskab med kristne, dåben, nadveren og bønnen.

2. Hvilepladsen

ApG 2,41-42: Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

I den første kristne menighed var der fem vigtige kendetegn. Kendetegn, som også er afgørende for menigheder i dag. De holdt fast ved apostlenes undervisning – Bibelen. De døbte og holdt nadver, sådan som Jesus havde befalet det. De samledes i kristne fællesskaber (kirke og menighed) og bad sammen.Ved dåben bliver vi Guds børn, og i nadveren modtager vi Jesu legeme og blod til syndernes forladelse.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Disse to vers i Apostlenes Gerninger rummer ”De Fem B-er”: Badet (= dåben), Bibelen (apostlenes lære), Brødrene (= fællesskabet), Bordet (fællesskabsmåltidet, brødsbrydelsen) og Bønnen. Tænk over, hvorfor netop disse kendetegn er så vigtige. Eller besøg en kirke og læg særligt mærke til, hvordan de fem kendetegn kommer til udtryk.

5. Samtale på vejen

Bed for det kristne fællesskab, som du er en del af. Eventuelt ved navns nævnelse. Hvis du ikke kender andre kristne, kan du bede konkret om at møde nogen fx i kirken eller i et missionshus.