El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du som kender alle menneskers inderste tanker, vis os dig selv, så vi kan følge dig. Du har tænkt tanker for vores liv. Tak at vi må leve i din kraft.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 1,21-26

Peter fortsatte: »Derfor bør vi nu finde en mand, som kan overtage Judas' plads. Det skal være en, der har været sammen med os hele tiden, mens Jesus var hos os - lige fra dengang han blev døbt af Johannes, og indtil han blev taget bort og vendte tilbage til Himlen. Den mand skal sammen med os bevidne, at Jesus virkelig er genopstået fra de døde.« De udpegede så to mænd, Josef Justus Barsabbas og Mattias. Derefter bad de: »Herre, du som kender alle menneskers inderste tanker, vis os nu hvem af dem, du har valgt i stedet for Judas, så han kan overtage den aposteltjeneste, som Judas forlod for at tage derhen, hvor han hører hjemme.« Derpå kastede de lod, og loddet faldt på Mattias. Fra da af blev han regnet med blandt apostlene.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus havde udvalgt 12 mænd til at følge efter sig, og efter Judas’ død manglede der én i apostelgruppen. Det vigtigste kriterium for at kunne blive nomineret var, at man havde været sammen med Jesus hele tiden og kunne bevidne hans opstandelse. Det understreger, hvilken altafgørende betydning Jesu sejr over døden har for al sand kristendom.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvordan tænker du egentlig om det med, at Jesus opstod fra de døde? Er det en nødvendig brik i et dogmatisk puslespil, eller er det tegnet på og sikkerheden for, at du har del i evigt liv?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at tale til dig på en måde, som du kan gribe om og tage til dig, sådan at Bibelens ord om Jesu liv og magt bliver udgangspunktet for dit liv.