El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak for al din fødsels glæde, tak, o Jesus, for dit ord, tak for dåbens hellig væde, tak for nåden ved dit bord, tak for dødens bitre ve, tak for din opstandelse, tak for Himlen, du har inde, dér skal jeg dig se og finde!

(DDS 427)

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 13,38-41

I skal vide, kære venner, at det er gennem Jesus, det er blevet muligt at få tilgivelse for sine synder. Det er ved at tro på ham, at enhver kan opnå Guds accept, noget som I aldrig kan opnå ved at forsøge at overholde de jødiske love og regler. Men pas på, for hvis I ikke tager imod budskabet i tro, så går det jer, som der står et sted i de profetiske bøger:

‘Luk øjnene op, I vantro mennesker! I vil blive stumme af undren og gå til grunde! For jeg gør noget i jeres samtid, som I ikke vil tro på, når I får det fortalt.’


Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Mange gange er det blevet fortalt om forskellige måder, man kan komme til et evigt liv, og måder man arbejde sig til en frelse. Men det er kun gennem Jesus, vi kan få tilgivelse!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Gentag det for dig selv, mens du tænker over hvad det betyder:

”I skal vide, kære venner, at det er gennem Jesus, det er blevet muligt at få tilgivelse for sine synder!”

5. Samtale på vejen

Bed Gud om, at dine øjne må være åbne, så du ser Jesus