El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Led mig, Frelser, ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej; sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, o, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig!

(DDS 373, vers 2)

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 13,43-47: En del jøder og grækere fra synagogen kom til tro på Jesus, og de fulgte med Paulus og Barnabas, som talte videre med dem og opmuntrede dem til at holde fast ved Guds nåde. Ugen efter var næsten hele byen stuvet sammen i synagogen for at høre dem forkynde om Herren. Da de jødiske ledere så det vældige opbud af mennesker, blev de jaloux og begyndte spottende at modsige alt, hvad Paulus sagde. Paulus og Barnabas lod sig dog ikke kue, men sagde: »Vi var nødt til først at bringe budskabet fra Gud til jer, som er jøder. Men når I afviser det og ikke regner jer selv for værdige til at få del i det evige liv, ja, så vender vi os til dem, der ikke er jøder. Herren har nemlig givet os følgende befaling: ‘Jeg har sat dig som et lys for folkeslagene, så du kan bringe min frelse til jordens fjerneste egne.’«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplene blev sat til at fortælle evangeliet om Jesus til jøder først. Det var forudsagt, at de ville afvise det. Derfor er evangeliet nået også til os.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over, at: ”Herren har nemlig givet os følgende befaling: ‘Jeg har sat dig som et lys for folkeslagene, så du kan bringe min frelse til jordens fjerneste egne.’ ”

5. Samtale på vejen

Bed Gud om, at hans lys må brænde og skinne igennem dig, og at andre derved må se Jesus.