El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, giv mig at lytte til dit ord.

Skab en ny stilhed hos mig nu, og bryd så tavsheden.

Tal til mig Herre, jeg lytter.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 14,22-23

De [Paulus og Barnabas] tilbragte nogen tid hvert sted sammen med disciplene og opmuntrede dem til at holde fast ved troen, selv om de blev forfulgt: »Vi skal gennem mange trængsler, før vi når frem til det kommende Guds rige!« sagde de. I hver af menighederne indsatte apostlene et lederteam under bøn og faste, og de overgav så lederne og menigheden i den Herres varetægt, som de var kommet til tro på. 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi skal huske at opmuntre hinanden til at holde fast ved troen, selvom vi ikke bliver forfulgt på grund af vores tro. Der er desværre mange andre årsager til, at mennesker mister troen og glemmer Gud. Troen er ikke en selvfølge, troen er mere som en plante, som skal have vand og sol. Hvis Guds ord er som vandet, så er opmuntringen som solens stråler – eller omvendt. Pointen er: Lad os opmuntre hinanden til at holde fast ved troen.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflektér over, hvad det vil sige at opmuntre. Hvad oplever du selv som opmuntrende?  Tænk også over, hvem du kender, som kunne have brug for en opmuntring. Hvordan vil du kunne opmuntre ham eller hende til at holde fast ved troen?

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om at vise dig, hvem der har brug for en opmuntring til at holde fast ved troen. Bed også om at få givet de rette kundskaber til at kunne løse denne vigtige opgave.