El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, tag min hånd, bliv hos mig, for jeg har brug for dig.

 

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 14,8-10

Imens Paulus talte i Lystra, var der blandt tilhørerne en mand, der havde været lam fra fødslen. Han havde aldrig kunnet stå eller gå. Han lyttede meget opmærksomt til, hvad Paulus sagde. Paulus kiggede nøje på ham og forstod, at manden havde tro til at blive helbredt. Derfor sagde han til ham med høj røst: »Rejs dig og stå på dine ben!« Straks sprang manden op og begyndte at gå omkring.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hver især har vi begrænsninger; der er ting, som vi ikke er i stand til. Jeg kan ikke køre på et-hjulet cykel, og jeg kan ikke fortælle mine kollegaer om Jesus. På sin vis er vi alle lamme fra fødslen – i overført betydning naturligvis. I troen er der ikke noget, som vi ikke er i stand til - men har du tro til at blive helbredt? Hvad gør du, når Paulus siger »Rejs dig og stå på dine ben!«? Tør du rejse dig? Tør du tro på, at dine ben kan bære dig? Tør du tro?

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflektér over, hvad det er for ting, som du tror, at du ikke er i stand til.

Tør du stole på, at Jesus griber ind, hvis du beder ham om hjælp til at gøre disse ting?

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om at give dig mod til at blive helbredt. Tal med ham om de ting, du reflekterede over før – de ting, som du tror, at du ikke er i stand til. Bed Jesus om at gribe ind og stol på, at han gør det.