El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, dine planer er langt større end mine. Tilgiv, når jeg forsøger at presse dig ind i kategorier, jeg kan forstå og håndtere. Hjælp mig til at turde lade dig være Gud og til at følge din planlægning.

 

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 1,9-11

Derefter blev Jesus løftet op fra jorden, mens de så på det, og han forsvandt ind i en sky.

Som de nu blev ved at stirre op mod himlen for at se, hvor han var blevet af, stod der pludselig to hvidklædte mænd hos dem.
»Mænd fra Galilæa,« sagde de, »hvorfor står I og stirrer op i luften? Jesus, som nu er taget bort til Himlen, vil komme tilbage igen på samme måde, som I så ham forsvinde.«

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesu disciple havde været sammen med Jesus i tre år. Og alligevel stirrede de for at se, hvor han blev af, da Gud tog ham op til sig. De så det selv, og Jesus havde på forhånd fortalt, at det skulle ske, men det krævede engle at give dem en forklaring på det, der skete. Ophøjelsen af Jesus var fuldbragt. Han var stået op fra de døde for aldrig mere at dø. Nu er han hos sin far, indtil han kommer igen.

Disciplene forstod ikke umiddelbart Guds plan. Men de var en del af den.

 

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad gør det ved din tillid til Gud, når du oplever ting, du ikke forstår?

Hvordan kan du give Bibelen taleret i dit liv, så dens billede af Gud reelt kommer til at forme dit billede af Ham?

 

5. Samtale på vejen

Snak med Gud om, hvordan du kan få hjælp til at se ham, når du stirrer efter ham for at forstå. Bed ham om at forklare dig det, du behøver at vide, og at minde dig om det, han allerede har fortalt.