El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Far, jeg kommer til dig nu. Mød mig. Tal til mig, Herre. Du, som har skabt alle ting, tak at du har tid til mig.

 

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 19,13-16

Nogle jødiske eksorcister, som rejste fra by til by, brugte også Jesu navn, når de prøvede at uddrive onde ånder. De sagde: »Jeg befaler jer at forsvinde i kraft af den Jesus, som Paulus forkynder!« Der var blandt andet syv sønner af den jødiske ypperstepræst Skeuas, som prøvede det. Men da de gjorde det, svarede den onde ånd: »Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men I - hvem er I?« Manden, der havde den onde ånd i sig, fór løs på dem og mishandlede dem, så de til sidst måtte flygte ud af huset, forslåede og med tøjet revet af.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Teksten leder os tilbage til de 10 bud, som Moses fik givet til det jødiske folk og til os i dag på Sinajs bjerg.  Det andet bud lyder: ”Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.” (2.Mos. 20,7) Det er alvor, hvis vi misbruger Herrens navn. Det er ikke ligegyldigt, hvad der kommer ud af vores mund. ”Tænk på at den mindste ild kan sætte den største skov i brand; også tungen er en ild” (Jak. 3,5).

 

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Overvej om du misbruger Jesu navn. Tænker du over hvad du siger? Tænker du over, hvad der kommer ud af din mund?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om tilgivelse for hvad du må have sagt. Snak med Gud om, om der er andre omkring dig, som du skal bede om tilgivelse for noget du har sagt og som kan have såret dem. Bed Gud om visdom til fremadrettet at ”vogte din tunge for ondskab” (Sl. 34,14).