El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden. (Sl. 8,1)

 

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 20,22-24

Nu er jeg [Paulus, red.] på vej til Jerusalem. Jeg tager derhen i lydighed mod Helligånden uden at vide, hvad der skal ske mig der. Dog ved jeg, at Helligånden i den ene by efter den anden gentager for mig, at lidelse og fængsel venter mig forude. Men jeg regner ikke mit eget liv for noget, når blot jeg kan fuldføre den gerning, som Herren Jesus har givet mig, nemlig at forkynde det gode budskab om Guds nåde.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

På trods af at Paulus ved, at der venter ham lidelse og fængsel, følger han lydigt Guds plan. Paulus har i sit eget liv mærket Guds nåde gennem sit møde med Gud. Han er gået fra at være en ihærdig forfølger af Guds menighed, hvor han bl.a. bifaldt mordet på Stefanus (Ap.G. 8,1) - til at være en lydig discipel, som kun har én ting for øje, nemlig at forkynde evangeliet.

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Gentag følgende sætning: ”Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde.”

Mærk efter, hvad ordene gør ved dig.

 

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om hans plan med dit liv, tal med ham om hvad din tjeneste er nu og fremadrettet. Bed om lydighed til at følge hans vej, selvom det kan give udfordringer i dit liv.