El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Far. Du er Vejen, Sandheden og Livet. Du er verdens lys.

Må din sandhed fylde mit liv, må dit lys skinne for mig, så jeg kan se, hvor du vil, at jeg skal gå.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 20,28-30

Tag derfor vare på jer selv og på de mennesker, som Helligånden har sat jer som ledere for. Vær hyrder for Herrens menighed, som han købte med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg [Paulus, red.] er borte, vil falske lærere dukke op iblandt jer som ulve, og de vil angribe menigheden uden barmhjertighed. Endog mænd fra jeres egen kreds vil være parate til at fordreje sandheden for at hverve tilhængere.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi er som kristne en enhed, en menighed, en kirke. Vi skal tage os af hinanden og passe på hinanden. Vi har et ansvar for hinanden i den menighed som Gud har givet os. Et ansvar som handler om, hvorvidt vi følger Guds ord eller ej. Mange ting kan tage vores opmærksomhed og drage os væk fra Guds sandhed. Mange vil forsøge at bilde os noget ind, som ikke kommer fra Gud. Må vi hjælpe os selv og hinanden til at skelne imellem, hvad der er fra Gud og hvad der ikke er, så vi sammen når målet.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Træk vejret dybt ned i maven nogle gange og sig følgende højt:

”Hellig dem i sandheden, dit ord er sandhed.”

(fra Jesu sidste bøn, Joh. 17,17)

 

5. Samtale på vejen

Bed Gud om, at han altid må vise dig, hvem han er,  at du ikke bliver ført vild af nogen som fordrejer sandheden. Bed for lederne i din menighed, at de må kunne skelne mellem sandheden og løgnen i dem selv og i menigheden.