El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud du er kærlighed, sandhed og lys. Derfor ber jeg dig, Herre: Ske din vilje.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 4,18-22

Så blev de to mænd kaldt ind for Rådet igen og fik besked på, at de fra nu af aldrig mere måtte tale om Jesus eller viderebringe hans lære. »I mener altså, at vi skal adlyde jer i stedet for Gud?« sagde Peter og Johannes. »Nej, vi kan ikke holde op med at tale om det, vi har set og hørt.« Så lod Rådet disciplene gå, efter at de havde givet dem endnu en advarsel. De turde ikke straffe dem af frygt for, hvordan folkeskaren ville reagere. Alle lovpriste jo Gud for det mirakel, der var sket: En lam mand på over 40 år var blevet fuldstændig helbredt.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

”Vi kan ikke holde op med at tale om det, vi har set og hørt.” Peter pakker ikke noget ind. Rådet har forsøgt at advare og true dem for at få dem til at holde op med at tale om Jesus. Det kommer ikke til at ske, siger Peter. Vi kan slet ikke lade være. Og endelig sætter Peter trumf på. Vil I have os til at adlyde jer i stedet for Gud? Det er, hvad det handler om. Jesus har sendt dem ud for at vidne om ham. Rådet forbyder dem at vidne om Jesus.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Peter vil adlyde Gud i stedet for mennesker. Reflekter over, hvad det betyder i din dagligdag.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvad det betyder, at han er din Herre.