El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak fordi jeg denne dag er i live. Tak at jeg har et evigt liv foran mig med dig. Lad din evighed skinne over min dag, så jeg ser hvad der væsentligt.

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 5,17-20

Ypperstepræsten og hans venner, som alle var saddukæere, blev jaloux på apostlene og satte dem i fængsel. Men en engel kom om natten og åbnede fængselsportene og førte dem udenfor. Derpå sagde englen: »Gå tilbage til templet og tal til folk om alt det, som hører det evige liv til.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Endnu engang sættes apostlene i fængsel. Men befriet af englen får de opgaven at gå tilbage, hvor de kom fra, og igen tale om det, der hører det evige liv til. Målet er ikke ændret, planen er den samme, ingen ny defensiv strategi. Men tålmodigt og udholdende, uden at lade sig skræmme,  at tale til folket. En rød klud foran øjnene af ypperstepræsten og hans venner. Eller en øjenåbner.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflekter over, om apostlene går på tempelpladsen for ypperstepræstens og saddukæernes skyld eller for folkets skyld.

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om, hvor vigtigt det er, at der bliver talt om det, der hører det evige liv til.