El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, lær mig at følge dine planer frem for mine egne

2. Hvilepladsen

Men et medlem af Rådet, en farisæer ved navn Gamaliel, som underviste i Toraen og var højt respekteret af folket, rejste sig og anmodede om, at apostlene blev ført uden for rådssalen et øjeblik. Så vendte han sig til Rådets øvrige medlemmer og sagde: »Venner! Pas på, at I ikke gør noget overilet mod disse mennesker. For en del år siden var der en mand ved navn Teudas, som gav sig ud for at være noget stort, og der var ca. 400 mænd, der sluttede sig til ham. Men da han til sidst blev dræbt, opløstes det hele af sig selv, og hans tilhængere blev spredt for alle vinde. Efter ham dukkede så Judas fra Galilæa op, dengang vi havde den store folketælling.2 Han fik også samlet en flok oprørere, men da han mistede livet, forsvandt hans tilhængerskare som dug for solen. Derfor vil jeg råde jer til at lade mændene være i fred. Hvis det her har sit udspring i menneskelige tanker og planer, så vil det hele snart gå i sig

 

 

 

 

selv. Men hvis Gud står bag det, så kan I ikke standse det, tværtimod risikerer I at komme til at kæmpe mod Gud selv.« Forsamlingen fulgte hans råd.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gamaliel er ikke en af Jesu efterfølgere, men han kan se, at der er noget særligt over apostlene. Det leder ham frem til to vigtige erkendelser, som han giver videre til Rådet:  
1. Menneskelige tanker og planer vil i sidste ende gå i sig selv.
2. Det, som kommer fra Gud, kan man ikke standse.
Rådet lytter til Gamaliels erkendelser. De følger hans råd om at lade tiden vise, om det er Gud eller mennesker, som står bag det, som sker.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Hav denne bøn med dig hver dag den næste uge:

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!

 

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om, hvad der er Hans plan for dit liv. Bed Ham om hjælp til at se planen og følge den.