El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, Guds søn, du lys i mit indre
lad ikke mørket få magten i mit sind
Jesus, Guds søn, du lys i mit indre
luk mig op for din kærligheds fred

(Taizé)

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 6,13-15

Her rejste de falske vidner sig og sagde: »Den mand bliver ved med at tale imod vores hellige tempel og imod Toraen.

Vi har selv hørt ham sige, at nazaræeren Jesus vil nedbryde templet og lave om på de love, som Moses har givet os.«
Alle rådsmedlemmerne stirrede på Stefanus, for hans ansigt strålede som en engels.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Læg mærke til, at Stefanus’ ansigt strålede som en engels. Stefanus var fyldt af Guds nåde og Helligåndens kraft. Det var derfor, han lyste. I Matthæusevangeliet kapitel 5 siger Jesus, at alle kristne er verdens lys. Jesus beder os om at være de lys, som vi er, og lyse op i den verden, vi lever i.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Luk dine øjne. Se Jesus komme imod dig.

Mærk, hvordan Han lyser op i dit indre.

Mærk, hvordan lyset spreder sig til hele kroppen og hvordan Hans lys stråler gennem dig.

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om at være det lys, som skinner gennem dig.