El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak at du er med mig, når du lægger opgaver på mig, som er udfordrende!

2. Hvilepladsen

Apostlenes Gerninger 9,10-15

I Damaskus boede der en discipel, som hed Ananias. Til ham sagde Herren i et syn: »Ananias!« »Ja, Herre,« svarede han. »Gå hen i Den Lige Gade. Find frem til det hus, der tilhører en mand ved navn Judas, og spørg efter Saul fra Tarsos. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at han kan få sit syn igen.« »Jamen, Herre,« udbrød Ananias, »jeg har hørt så mange fortælle om alle de frygtelige ting, han har gjort mod de troende i Jerusalem. Det siges, at han nu har fået fuldmagt fra ypperstepræsterne, så han kan arrestere alle, der tror på dig.« »Gør det nu alligevel,« sagde Herren, »for jeg har udvalgt ham til at forkynde mit budskab både for Israels folk og for andre folkeslag, endog for konger.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det må have været overvældende og meget udfordrende for Ananias at få den besked fra Gud, at han skulle opsøge en mand, som i lang tid har forfulgt og dræbt de kristne. Ikke mærkeligt, at hans første respons er at protestere! Gud kunne i princippet godt give Saul synet igen uden at involvere noget menneske. Men han ønsker at bruge mennesker til at fuldføre den plan, han har! På den måde får vi også lov at se store ting ske i Guds rige!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvordan reagerer du, hvis du oplever, at Gud kalder dig til at gøre noget, du ikke har lyst til?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om frimodighed til at gå, når han kalder dig.