El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kærlige Jesus. Hjælp mig til med mit hjertes øjne at se din herlighed. Hjælp mig til med mit hjertes øjne at se din suveræne styrke.

2. Hvilepladsen

Ef 1,17-21: Og jeg beder om, at vores Herres, Jesu Kristi, Gud, vores vidunderlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Kristus er nu herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i denne verden såvel som i den kommende.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det var en ufattelig stor kraft, der oprejste Jesus fra de døde og tilførte Satan og døden det afgørende nederlag. Og tænk: den samme kraft arbejder i os. Når et åndeligt dødt menneske bliver åndeligt levende, sker der et opstandelsesunder!

4. Udsigtspunktet

Meditation

Jesus er stærkere end alt andet. Jesus er stærkere end alle andre. Jesus er den stærkeste, og han kommer tilbage med en ufattelig stor arv til os. Jesu styrke giver tryghed. Jesu styrke giver håb. Jesu styrke giver glæde.

5. Samtale på vejen

Bed om, at Helligånden hver dag må give dig den åndelige visdom, der giver dig tro til at se Jesu styrke og herlighed.