El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, skab ro i mit sind, så jeg kan tro din stedfortrædende lidelse og død for mig!

2. Hvilepladsen

Es 42, 6-9

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

»Jeg udvalgte dig til at gøre min retfærdighed og godhed kendt. Jeg holder dig i min hånd, og jeg våger over dig. Du skal oprette en pagt med mit folk og blive et lys for alle folkeslag. Du skal åbne de blindes øjne og sætte dem i frihed, som er fanget i fortvivlelsens mørke. Jeg er Herren, det er mit navn! Ingen afguder kan sammenlignes med mig, og det er mig og ikke dem, der skal æres. Alt, hvad jeg forudsagde, er gået i opfyldelse. Nu vil jeg forudsige nye ting. Jeg fortæller jer, hvad der vil ske, før det sker.«

3. Betragtning

Den gamle pagt krævede, at der hvert år skulle slagtes dyr, som soning for israelitterne synd og skyld. Det var en handling, der skulle gøres igen og igen. Det var kun ypperstepræsten, der havde lov til at gå ind i inderste rum i templet og kun en gang om året. Han havde altid blod med som et forsoningsoffer til Gud for at bede om tilgivelse for både egne og folkets synder.

Men med Jesus er der oprettet en ny pagt.

Jesus gik én gang for alle ind i det allerhelligste rum i den himmelske helligdom og stænkede blod på forsoningsstedet. Men det var ikke blod af gedebukke eller tyrekalve. Det var hans eget blod, og dermed har han skabt forsoning for vore synder og sat os fri fra skyld for evigt. Det er Herren, den almægtige, der proklamerer: Alt, hvad jeg forudsagde, er gået i opfyldelse.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Giv dig tid til at meditere over ordene: Jesus har med sit eget blod skabt soning for vore synder og sat os fri fra skyld for evigt!

5. Samtale på vejen

Jesus, jeg takker dig af hele mit hjerte, at du har skabt soning for min synd og har sat mig fri for skyld for evigt!