El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Jesus, at du er Messias – Guds søn, der blev født her på jorden for at frelse alle som tror på dig.

2. Hvilepladsen

Første Johannesbrev 4,1-4

Elskede venner, I skal ikke tro på alt, hvad I hører. Vurder det for at se, om det er inspireret af Gud. For der er mange falske profeter, som rejser rundt i verden med deres forførende budskaber. Vi kan bedømme, om de taler ud fra Guds Ånd på følgende måde: Hvis de forkynder, at Jesus er den ventede Messias, og at han er kommet herned på jorden som et menneske af kød og blod, så er det et budskab, der kommer fra Gud. Men hvis de forkynder noget andet om Jesus, er de ikke sendt af Gud. Så er de inspireret af den antikristelige ånd, den oprørsånd, som I har hørt skal komme, og som allerede er begyndt sit virke her på jorden. Men I, kære børn, I tilhører Gud. I har vundet sejr over dem, for den Ånd, som bor i jer, er stærkere end den ånd, som styrer verden.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

For dem som kender Jesus og tror på ham, er det ikke vanskeligt at forstå, at Jesus er Guds søn, der blev født som menneske og måtte dø for vores skyld. Men for mennesker der lever uden tro, lyder det helt hen i vejret. Mange har gennem tiden forsøgt at få mening ud af det og påstået, at Jesus blot var et menneske, en profet eller sågar en galning der troede han var Gud. Vi kan med fuld vished stole på, at Jesus var Guds søn og menneske - fordi Bibelen fortæller os det.

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Lad dig ikke rive med af, hvad verden mener, men husk på, at du tilhører Gud, og hans hellige ånd lever i dig og holder dig fast i troen. Mediter over den sidste sætning fra læsningen: ”Men I, kære børn, I tilhører Gud. I har vundet sejr over dem, for den Ånd, som bor i jer, er stærkere end den ånd, som styrer verden”

5. Samtale på vejen

Tak Gud for, at du har fået Biblen som guide og har dømmekraft til at afgøre, hvem der taler sandt eller falsk om Jesus Kristus, Guds søn. Bed Gud om styrke til ikke at blive vildledt af falsk lære om Jesus.