El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Du er hellig, Herre, den eneste Gud, som gør underfulde ting.

Du er stærk. Du er stor. Du er den allerhøjeste. Du er den almægtige.

Du, hellige Far, himmelens og jordens konge.

Du er tre og en, Herre, Gud over alle guder.

(Frans af Asissi)

2. Hvilepladsen

Filipperbrevet 2,19-24

Jeg håber, at Herren Jesus vil gøre det muligt for mig snart at sende Timoteus til jer, så jeg kan blive opmuntret ved at høre, hvordan I har det. Ingen af mine andre medarbejdere har en så oprigtig omsorg for jer som Timoteus. De fleste mennesker synes, det er vigtigere at sørge for deres egne behov end at tjene Jesus Kristus. I ved, at Timoteus er som en søn for mig, og at han har stået sin prøve ved at arbejde sammen med mig, når jeg har forkyndt om Jesus. Jeg regner med at sende ham til jer, så snart jeg er klar over, hvad der skal ske med mig her, og jeg har den tillid til Herren, at jeg også selv snart kan få mulighed for at besøge jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

 

Vi er kaldet til at tjene Jesus og sendt med hans fred, for at tage vare på vores medmenneskers behov. Ligesådan som Paulus sendte Timoteus, sendes vi for at forkynde evangeliet om Jesus og for at bringe trøst og opmuntring.

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Mærk dit åndedræt.

Sig på din indånding: "Jesus Kristus Guds Søn"

Sig på din udånding: "Send mig med din fred"

 

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for, at du er sendt med hans fred.

Bed Helligånden lede dig til mennesker i dag.