El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Lær mig at stoppe op og overveje, hvad der er ret i dine øjne, Gud, og lær mig at handle efter det. Tak at Du er med mig.

2. Hvilepladsen

Filipperbrevet 4,8-9

Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om, ja alt, hvad der udmærker sig og er værd at rose. Lev efter det forbillede, I har i mig, og den undervisning, I har modtaget fra mig. Så vil fredens Gud være med jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Tanker har en stor magt over os, og kan tit fordreje sandheden, da det netop kun er tanker. Et tankespind kan føre os på afveje og forvirre os. Det kan gøre en situation sværere at håndtere. Vi opfordres helt konkret til at gøre ’hovedrent’ i vores tanker. Til at lede vores tanker hen på, hvad der er godt og sandt, ædelt og rent.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Når du oplever at tankerne kan løbe af med dig, så bed Jesus om at vise dig, hvad der er sandheden.

 

5. Samtale på vejen

Tak Gud for, at han har skabt os som mennesker med intellekt til at tænke og handle. Tal med ham om de ting, du oplever som udfordrende, og som giver tankespind. De ting, der måske ikke er sandhed.

Bed Gud om vejledning til at bryde dine usande tanker med sandhedens lys.