El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Himmelske Gud og Skaber. Du, der kan skabe tro: Skab du endnu mere tro i mig og i de mennesker omkring mig, der endnu ikke kender dig.

2. Hvilepladsen

Gal. 1,21-24

Efter opholdet i Jerusalem tog jeg til Syrien og Kilikien. De kristne menigheder i Judæa havde aldrig mødt mig personligt. Men de havde gentagne gange hørt, at den mand, som før i tiden forfulgte dem, nu udbredte den selv samme tro, som han før prøvede at udrydde. Og de takkede Gud for, hvad der var sket med mig.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Guds værk. Guds handling. Gud omvendte, omvender og vil omvende mennesker. Nogle gange utroligt og umuligt i menneskeøjne. Men intet er umuligt for Gud.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Gud omvendte en kristenforfølger. Tror du på, at Gud også omvender mennesker i dag? Tal med Gud om det.

5. Samtale på vejen

Himmelske Gud og Skaber. Tilgiv mig, når jeg tvivler på, om du har magt til at skabe tro i mennesker i dag. Tilgiv mig, når jeg tænker små tanker om dig. Lad mig se endnu mere af din storhed og herlighed.