El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus Kristus. Jeg bekender for dig, at jeg har tilbøjelighed til at lytte til andres stemmer. Tilgiv mig, når jeg lader dit klare budskab forplumres af ord og tanker, der ikke er fra dig.

2. Hvilepladsen

Gal. 1, 6-7

Jeg er chokeret over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve i Kristi nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring iblandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Ord fra Jesus er glædelige og frisættende. Ord fra andre stemmer kan også virke sådan, men kan aldrig måle sig med Jesus-ord. Ord fra Jesus fortæller mig, at jeg hos Gud er fri til at tage i mod – andre stemmer fortæller mig, at jeg måles på min præstation.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Oplever du at skulle præstere noget over for Gud? Hvad skyldes det? Hvis det er tilfældet, så bed Gud om at lade dig opleve hans frisættende budskab om, at du af nåde er fri af præstationsræset.

5. Samtale på vejen

Jesus, jeg beder dig om at lade mig se dit glædelige og frisættende budskab. Lad mig opdage – igen eller på ny – at jeg aldrig kan præstere nok i forhold til dig – og heller ikke behøver at spekulere på at skulle det.