El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud. Lad mig høre, hvad det er, du har at sige til mig i dag. Lad mig være åben for din vejledning ind i mit liv.

2. Hvilepladsen

Gal. 5, 16-17

Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jeg vil aldrig af mig selv kunne gøre Guds vilje 100 %. Gud er imidlertid en god og kærlig Gud, der mere end noget andet ønsker at være sammen med mig. Derfor giver han mig Helligånden. Med Helligåndens vejledning kan min egen selviske vilje komme til at ligne Guds vilje mere og mere.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Aktion

Bed Gud om, at han må hjælpe dig med at se, hvilke områder af dit liv der strider imod hans vilje. Tag et stykke papir og skriv det ned. Bed Helligånden om, at han må vejlede og hjælpe dig, så det bliver muligt for dig at ændre din vilje.

5. Samtale på vejen

Kære Helligånd. Tak, at du kommer og vejleder mig!