El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kristus bag mig og foran mig

Kristus under mig og over mig

Kristus med mig og i mig

Kristus omkring mig og nær mig

Kristus til højre og venstre

Kristus, når jeg står op om morgenen

Kristus, når jeg lægger mig om aftenen

Kristus i hvert hjerte, som tænker på mig

Kristus i hver mund, som taler om mig

Kristus i hvert øje, som ser mig

Kristus i hvert øre, som hører mig

2. Hvilepladsen

Gal. 5,17-18

Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke Toraen til at holde styr på jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi er af natur selviske, og det strider mod Guds Ånds natur. Helligånden er alt, vi behøver at rette os efter. De kulørte ugeblade er glade for horoskoper. Skipperen er afhængig af sit kompas. En virksomhed er afhængig af en tydelig leder. Mange er afhængige af en smartphone for at navigere i sociale aktiviteter. Et liv er afhængigt af Helligånden, hvis det vil nærme sig Jesus.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over, hvad der udstikker retningen for dig. Hvem får lov til at definere, hvad der er rigtigt og forkert for dig?

5. Samtale på vejen

Fortsæt i dag med at tale til Helligånden. Bed om at få del i Helligåndens kraft og hans gaver. Fortæl, hvis der er konkrete situationer, hvor du har brug for at blive vejledt af Ånden.