El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Fokusér eventuelt på din vejrtrækning for at "tune ind" og blive stille. Mens du trækker vejret dybt ind, så bed: ”Jesus Kristus min Frelser” - og mens du puster ud: ”Forbarm Dig over mig”

Jesus Kristus min Frelser

Forbarm Dig over mig

Jesus Kristus min Frelser

Lad dit Ord bringe liv i mig

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 1,1-3

Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne, men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin Søn, Jesus. Verden blev oprindelig skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som Herre over alle ting. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved den kraft, der er i hans ord. Efter at Jesus ved sin død havde tilvejebragt forsoning for al synd, satte han sig på tronen ved den almægtige Guds højre hånd i den himmelske verden.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Der er kraft i Jesu ord. Verden blev skabt og bliver opretholdt ved ord.

Jesu ord bringer liv. Han siger til en lam: ”Rejs dig” og den lamme rejser sig, Han siger til den døde pige ”Vågn op” og hun vågner. Han siger ”Dine synder tilgives dig,” og vores synder er tilgivet.

 

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvilken kraft ligger der ikke i ord – også i mine og dine ord.

Hvordan kan du handle gennem dine ord? Hvordan kan du være formidler af Jesu ord i verden?

 

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om de ord, der på en eller anden måde er sagt over dig.