El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Fokusér eventuelt på din vejrtrækning for at "tune ind" og blive stille. Mens du trækker vejret dybt ind, så bed: ”Jesus Kristus min Frelser” - og mens du puster ud: ”Forbarm Dig over mig”

Jesus Kristus min Frelser

Forbarm Dig over mig

Jesus Kristus min Frelser

Lad mig se mere af Dig

 

2. Hvilepladsen

Hebræerbrevet 1,4-6

Guds egen Søn står langt over Guds sendebud, englene, og han omtales på en helt anden måde end dem. Har Gud måske nogen sinde sagt til et af sine sendebud: »Du er min Søn, i dag er jeg blevet din Far.« eller: »Jeg vil være hans Far, og han skal være min Søn.«? Og da Gud sendte sin egen Søn til jorden, sagde han: »Alle Guds sendebud skal tilbede ham.«


 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Guds Søn og Guds sendebud.

Guds søn, Jesus, gav os et glimt af Guds herlighed, Han viste os Guds væsen.

Guds sendebud, englene, er Hans tjenere og tilbeder Jesus.

Jeg har tit tænkt "Bare jeg en dag får en engel at se  – det ville være stort!". Disse bibelvers sætter det ønske i rette lys: Det er Jesus, der er det store – dén største!

Og tænk sig - Han kalder dig bror – Han kalder dig søster (Matt. 12, 50)

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Prøv at lukke øjnene og forestil dig Jesus, Guds Søn, alt tings opretholder. Se englene tjene Ham.

Forestil dig, at du står sammen med Jesus som hans bror eller søster.

 

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om jeres relation – om hvem du er og hvem Han er.