El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Hosianna, velsignet være du, Jesus, som kommer i Herrens navn!

Kom ind i mit liv, i min by, i mit land.

2. Hvilepladsen

Joh. 12, 12-16

Næste morgen gik det som en løbeild gennem Jerusalem, at Jesus nu var på vej. En masse mennesker var kommet til byen på grund af påskefesten, og mange kom til ham med palmegrene i hænderne og råbte: »Hoshana! Velsignet være den, som kommer i Herrens navn - Israels konge!« Jesus fik fat i et æselføl og satte sig op for at ride på det. Derved blev det skriftord opfyldt, som siger: »Frygt ikke, Jerusalem! Se, din konge er på vej, og han rider på et æselføl.« Hans disciple forstod ikke på det tidspunkt, at det, der skete, var en opfyldelse af Skriftens profetier. Først efter at Jesus var vendt tilbage til sin herlighed i Himlen, gik det op for dem, hvor mange af Skriftens forudsigelser, der var gået i opfyldelse for øjnene af dem.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hosianna betyder ”Frels dog”. Det kan altså være en bøn om, at Jesus skulle frelse, men det brugtes egentlig som en bøn om Guds frelse over kongen. Om der har stået nogen den dag og råbt det i håb om at Jesus, som de gerne lyttede til, skulle frelses fra at dø, ved vi ikke. Men hvis der gjorde, så blev denne bøn en af de bønner, som Gud ikke svarede ja til. Og Gud ske lov for det! Netop ved at dø, kunne han frelse os og blive vores konge.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Disciplene forstod ikke. Men vi har Gamle Testamente (GT) og Ny Testamente (NT). Brug 30 minutter på at finde steder i GT, som forudsiger handlingen i NT.

5. Samtale på vejen

Vær helt stille og lyt til Gud. Måske vil han tale til dig.