El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kærlige Jesus. Tak, fordi du og din far har sendt mig sandhedens Hellige Ånd i mit hjerte. Treenige Gud, tak, fordi jeg har fællesskab med dig og derfor aldrig skal være faderløs.

2. Hvilepladsen

Joh 14,16-19: Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han er hos jer og skal være i jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken – og jeg kommer tilbage til jer igen. Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang. Men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv – og det har I også.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvad er forskellen på ”verden” og de kristne? Det er sandhedens Ånd. Der, hvor han får lov at skabe tro, gør det en verden til forskel. Det er usynligt på overfladen. Det er altafgørende i menneskets hjerte og i dets fremtidsmuligheder. For Gud er tæt forbundet med dette menneske.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Treenige kærlige Gud. Hjælp mig til at have det rigtige forhold til verden. Gør mig tryg, når jeg bliver bange for dens totale uforståenhed over for dig. Giv mig kærlighed til at være lys og salt i verden. Giv mig tillidsfuld tro til at leve som dit elskede barn.

5. Samtale på vejen

Tak Far, fordi du må være hans elskede barn. Tak for din tro. Bed for den blinde verden.