El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Helligånd, du peger på Jesus og fortæller, hvem han er. Hjælp mig nu med at forstå, hvad du vil sige til mig i dag.

2. Hvilepladsen

Joh. 15, 26-27

Når jeg sender Vejlederen til jer - sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen - så vil han tale til mennesker om mig. Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Her taler Jesus om, at disciplene ikke skal stå alene med at fortælle om Jesus. De får Helligånden til at hjælpe i den store opgave, som Jesus har givet dem i forhold til at sprede budskabet til resten af verden. Heldigvis! Ellers havde det været en uoverskuelig opgave for tolv mand. Men Helligånden var med, og nu er mange millioner mennesker verden over blevet Jesu disciple. Med Helligåndens hjælp kan alt ske, hvis Gud vil det – også i dag.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Er der konkrete områder i dit liv, hvor du ser uoverskuelige opgaver?

Lever du på en måde, som viser, at du tror på, at Helligånden hjælper dig?

5. Samtale på vejen

Gud, lad mig se, hvad du kan gøre igennem mig, når jeg lader Helligånden hjælpe mig. Styrk min tillid til dig, så jeg ikke tænker begrænset om din styrke og magt, men går i frimodighed med tro på, at du fører din vilje igennem.