El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, jeg har brug for at hente styrke hos dig. Din sandhed giver styrke, selvom den er hård, fordi den netop er sand. Gud, åbenbar nu sandheden for mig.

2. Hvilepladsen

Joh. 16, 1-4

Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. I vil blive smidt ud af synagogen, ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min Far eller mig. Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg har sagt til jer nu. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele tiden været hos jer.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus ønsker ikke, at vi skal gå ind i troen på det forkerte grundlag. Han siger tingene ligeud, så vi er forberedt på, at det bliver hårdt at følge ham.  Nogle vil endda slå Jesu sande disciple ihjel i Guds navn, fordi de ikke kender ham. Det er voldsomt at blive konfronteret med, at vi vil blive forfulgt. Men det er på en måde også godt at høre. Vi oplever alle forfølgelse i en eller anden grad, og Jesus viser her, at han ved, at vi bliver forfulgt. Og forfølgelse betyder heller ikke, at Gud er fraværende.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Beslut, at du i dag vil bekende offentligt, at du er Jesu discipel.

5. Samtale på vejen

Gud, tak, fordi du ikke holder sandheden skjult for mig, men har åbenbaret dig i dit ord. Tak, fordi du heller ikke forsøger at sælge livet med dig med halve sandheder, men at du har fortalt os de svære ting ved at være din discipel. Gud, det kræver en styrke, som jeg ikke har. Derfor har jeg brug for, at du går sammen med mig i kampen for dit rige.