El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud Helligånd, giv mig at fatte dybden og kernen i Jesu lignelser og billeder.

2. Hvilepladsen

Joh. 16, 25-30

Indtil nu har jeg måttet tale til jer i billeder, men den tid kommer, hvor det ikke er nødvendigt længere. Da vil jeg tale klart til jer om Faderen. Når det sker, kan I også gå direkte til ham i mit navn. Det er ikke nødvendigt, at jeg går i forbøn for jer hos Faderen, for han elsker jer, fordi I elsker mig, og fordi I tror, at jeg er kommet fra ham. Da jeg kom til denne verden, kom jeg fra Faderen. Nu forlader jeg så denne verden og er på vej tilbage til Faderen.« Disciplene udbrød: »Nu taler du klart og ikke længere i billeder. Og nu forstår vi, at du ved alt, og at der ikke er grund til at stille spørgsmål ved det, du siger. Derfor tror vi på, at du er kommet fra Gud.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Med Jesu død og opstandelse har vi ved troen på ham direkte adgang til Gud. Jesus er dog ikke holdt op med at bede for os, da vi stadig kan falde og derfor har brug for fornyet forbøn fra frelseren (1 Joh 2,1). Jesu forklaring på sit himmelske ophav giver med Helligåndens komme pludselig mening for disciplene, men deres tro er fortsat svag og deres forståelse og kendskab mangelfuldt, hvilket Jesus advarer dem om.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

 

Hvordan gør du brug af din direkte vej til himlens og jordens skaber?

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, fordi du ved din død og opstandelse har åbnet os en direkte vej til himlens og jordens skaber.