El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kærlige Jesus. Jeg må indrømme, at det ikke er så sjældent, at jeg må sige: Jeg forstår egentlig ikke rigtig det, du siger. Hjælp mig i den slags situationer.

2. Hvilepladsen

Joh 16,16-18: Snart ser I mig ikke mere, men lidt senere vil I se mig igen.« Da spurgte disciplene hinanden: »Hvad mener han med, at vi snart ikke skal se ham mere, men at vi så lidt senere får ham at se igen? Og hvad mener han med, at han skal gå til Faderen, og at det skal ske snart? Vi forstår det ikke.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Naturligvis kunne de stakkels disciple slet ikke rumme alt dette. Vi andre, der har hele historien med i Bibelen, burde jo meget nemmere kunne overskue og rumme det. Hvad gør disciplene? De snakker sammen om problemet. De vil sammen gå til Jesus med det. Det samme kan vi gøre i dag.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Har jeg et kristent fællesskab, hvor vi frimodigt tør sige til hinanden, at der er noget, vi ikke forstår? Hvad kan jeg gøre for at fremelske og styrke et sådant fællesskab? Hvordan takler jeg det, når andre taler om deres uforstand: møder jeg dem åbent, eller prøver jeg at spille klog og sikker?

5. Samtale på vejen

Bed om, at du og dit kristne fællesskab må kunne rumme Guds virkelighed, også i de områder, hvor det er rigtigt svært for vores menneskelige forstand.