El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud. Tak, fordi du er mig nær. Tak, fordi din stærke hånd holder mig fast.

2. Hvilepladsen

Joh. 17, 9-12

Jeg går i forbøn for dem, Far. Jeg går ikke i forbøn for verden, men for dem, som du gav mig, for de tilhører dig.
Du og jeg har alt tilfælles, og mine disciple har gjort mig ære. Nu kommer jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere, men de skal leve i denne verden. Hellige Far, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du gav mig, for at de må blive ét, ligesom vi er ét! Så længe jeg var hos dem, beskyttede jeg dem med din kraft. Jeg tog hånd om dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt - undtagen ham, der måtte gå fortabt, og på den måde blev Skriften opfyldt.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus går i forbøn for sine disciple, der - ligesom os - har brug for Guds beskyttelse og vejledning i denne verden. Her på jorden findes der mange kirker og menigheder, men Guds kirke består af alle Guds børn - uanset hvilken organisatorisk kirke, man er medlem af. Det betyder ikke, at enhver kirkesplitning er sket efter Guds gode vilje, men så længe vi er på denne jord, kan vi blive uenige – også i en sådan grad, at vi ikke kan være under samme tag. Alle Guds børn skal dog en dag være i den samme himmel.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvordan du være med til at herliggøre og vise Jesus ære?

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, at du altid går i forbøn for mig, og at vi en dag må være sammen hos vores fælles himmelske fader.