El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, lad mig se dig i dag som hele verdens og min frelser. Lad dit lys skinne ind i mit mørke, så jeg kan se det, jeg skal se.

2. Hvilepladsen

Joh. 19, 28-30

Jesus vidste, at alt nu var fuldført. Så sagde han: »Jeg er tørstig.« Det blev opfyldelsen af endnu et skriftord. Nu stod der en beholder med billig, sur vin i nærheden. En af de tilstedeværende soldater dyppede en svamp i vinen, satte den på en stang og rakte den op til Jesus. Da han havde smagt på den sure vin, sagde han: »Det er fuldbragt!« og han bøjede hovedet og udåndede.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det gik, som det var forudsagt. Jesu gane blev tør som potteskår, og hans tunge klæbede til gummerne. Sådan havde David udførligt profeteret om det, der skulle ske med Frelseren (Sl. 22). 
Nu havde Jesus gjort det, han skulle.

Ordene "Det er fuldbragt!" rummer en verden af velsignelse. Cirka tre år tidligere havde Johannes Døber peget på Jesus og sagt: "Der kommer Guds lam! Det er ham, der skal bære straffen for hele verdens synd."  Den eneste uskyldige havde påtaget sig skylden for alt ondt. På Golgata blev staffen eksekveret - én gang for alle.

4. Udsigtspunktet

Meditation

"Det er fuldbragt"!

Bed: "Helt og fuldt bragte du det største offer, nogen kan bringe. - Jeg vil gemme de ord i mit hjerte, selv om jeg langt fra begriber dybden af dem. Jeg hører, at ordene rummer en verden af forsoning og fred. Du har sonet min synd. Du har sluttet fred mellem mig og min Gud."

5. Samtale på vejen

Du vidste, at det måtte til, Jesus. Det var den eneste måde, du kunne frelse os på. Som en anden forbryder hang du på korset for vores skyld. Tak, fordi du tog skylden på dig! Hele menneskehedens skyld - også min.