El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, luk mig op,
læs mig højt,
så jeg mister grebet
og bliver til i dig.
Gud tøm mig for alt,
fyld mig med dig.
Lad mig være en kilde,
der udgår fra dit indre.
Gør mig til et lys i mørket,
en velsignelse på jorden.

Erkendelse:
Mærk efter, føl dig frem i dit indre, find din skepsis

2. Hvilepladsen

Joh. 20, 24-29

En af disciplene ved navn Thomas, også kaldet »Tvillingen«, var ikke til stede, da Jesus viste sig for dem. De andre disciple fortalte ham bagefter: »Vi har set Herren!« Men han svarede: »Det tror jeg ikke på! Kun hvis jeg med mine egne øjne får naglemærkerne i hans hænder at se og stikker fingeren i dem, og hvis jeg stikker hånden i hans side, vil jeg tro på det!«  Den følgende søndag var disciplene samlet igen, og nu var Thomas sammen med de andre. Dørene var låst, men pludselig stod Jesus midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« Så vendte han sig til Thomas: »Kom her med din finger,« sagde han. »Se, her er mine hænder. Kom med din hånd og føl på min side. Tro i stedet for at tvivle!« »Min Herre og min Gud!« udbrød Thomas. »Nu tror du, fordi du har set mig,« sagde Jesus. »Velsignede er de, som ikke har set og alligevel tror.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Der er tre berøringer fra ”Det tror jeg ikke på!” til ”Min Herre og min Gud!” Men det er blind tro, som er velsignet.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflekter over forholdet mellem fornuftens skepsis eller accept og følelsen af Guds nærvær eller fravær.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om din skepsis.

Tag nu din skepsis i dine hænder og giv den til Gud. Giv slip og tag imod Guds velsignelse, som kommer dig i møde.